Ngày 24 tháng 6 năm 2021
Liên kết website

Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đảng Công sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sáng ngày 19/01/2021 tại số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.

Đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Đỗ Hằng

 

Với hơn 200 tài liệu, tư liệu ảnh, hiện vật gồm: các dự thảo báo cáo, văn kiện, ý kiến đóng góp của nhân dân, hình ảnh hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trưng bày chuyên đề giới thiệu đến công chúng 3 nội dung:

1. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam;

2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội;

3. Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Một số tặng phẩm của bè bạn quốc tế qua các kỳ Đại hội. Ảnh: Đỗ Hằng

 

Đặc biệt, Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại trong trưng bày, qua đó không chỉ đổi mới phương thức thể hiện, mà còn góp phần cung cấp thông tin phong phú hơn.

Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử quốc gia góp phần giúp công chúng, đặc biệt là cán bộ, đảng viên trẻ hiểu rõ hơn về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng những thắng lợi, thành tựu, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua 12 kỳ Đại hội Đảng; từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình, phát triển.

Trưng bày mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 5/2021.

 

Đỗ Hằng

 

Liên kết website