Ngày 2 tháng 12 năm 2021
Liên kết website

Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021

Thực hiện Quyết định số 2877/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2021 cuả Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đã tổ chức Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021 và Hội thảo khoa học “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững” từ ngày 17/11 - 19/11/2021, tại thành phố Hải Phòng.

Tham dự Tập huấn và Hội thảo, có ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc và truyền thông của thành phố Hải Phòng, Cục Di sản văn hóa, cùng 150 đại biểu và 290 điểm cầu trực tuyến (là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Ban/Trung tâm Quản lý Di tích, Phòng Quản lý Di sản văn hóa, các Bảo tàng công lập, ngoài công lập trên toàn quốc.

Toàn cảnh Tập huấn ngành Di sản văn hóa năm 2021. Nguồn: Khánh Trang 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đã nêu những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến ngành Di sản văn hóa, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà đội ngũ công chức, viên chức ngành Di sản văn hóa đã cố gắng, nỗ lực vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong năm 2022, Thứ trưởng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ toàn ngành tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Đề án, Chương trình hành động của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến ngành di sản văn hóa.

2. Tập trung nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật di sản văn hóa trong năm 2022 để hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đang đặt ra.

3. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy đội ngũ công chức, viên chức trong ngành và của toàn xã hội về vị trí, vai trò và định hướng phát triển sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

4. Tích cực nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đề nghị UNESCO ghi danh trong những năm tới.

5. Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển hệ thống bảo tàng Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khuyến khích các bảo tàng tiếp tục thực hiện đổi mới trưng bày, nghiên cứu xây dựng các hình thức giới thiệu sưu tập hiện vật trực tuyến, mở rộng kết nối của bảo tàng với công chúng, khuyến khích khách tham quan tham gia vào quá trình sáng tạo và hình thành các giá trị văn hóa mới, để bảo tàng thực sự phát huy được hiệu quả và có tầm ảnh hưởng trong xã hội.

6. Nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích, trong đó đặc biệt chú trọng việc tổ chức học tập, phát huy kinh nghiệm có được từ những công trình tu bổ di tích có chất lượng cao. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý sai phạm trong tu bổ di tích, không để gây bức xúc trong dư luận xã hội.

7. Tiếp tục triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể ở các địa phương; chú trọng việc tổng kết, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để nâng cao chất lượng trong những năm tới.

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

9. Triển khai số hóa dữ liệu về di sản văn hóa. Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đẩy nhanh tiến độ số hóa các di sản. Trao đổi thông tin, ứng dụng và khai thác có hiệu quả các trang thiết bị khoa học - công nghệ hiện đại phục vụ công tác quản lý, hoạt động bảo tồn di tích và trưng bày, giới thiệu tại bảo tàng, di tích. Tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa trên hình thức trực tuyến và hoạt động quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường hoạt động giáo dục trải nghiệm. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác chuyển đổi số, số hóa thông tin tư liệu về hiện vật, nội dung trưng bày của bảo tàng, di tích làm cơ sở triển khai các hoạt động trưng bày, giới thiệu, giáo dục, truyền thông trên không gian số trong thời gian tới. 

10. Tích cực và chủ động hội nhập, hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực, học hỏi kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa của các quốc gia trên thế giới, theo kịp với xu hướng bảo tồn gắn kết với phát triển bền vững của quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Tại Tập huấn - Hội thảo lần này, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã phát biểu chào mừng và có bài giới thiệu về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó là 02 Báo cáo chuyên đề của các Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia và gần 30 tham luận từ các địa phương, tập trung thảo luận về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với 04 chủ đề chính: Yêu cầu mới trong công tác quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong sự bình đẳng; chuyển đổi số và hoạt động trưng bày, truyền thông, giáo dục di sản văn hóa tại bảo tàng; công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu.

Trong khuôn khổ Chương trình, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho 18 tập thể và 19 cá nhân ngành Di sản văn hóa đã thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2021.

Phó Cục trưởng Nông Quốc Thành trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Khánh Trang 

Kết thúc Tập huấn - Hội thảo, Ban Tổ chức cho các đại biểu tham quan di tích Bạch Đằng Giang và Bãi cọc Cao Quỳ tại thành phố Hải Phòng, trao đổi trực tiếp với Ban Quản lý di sản về kinh nghiệm quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.

Nguyễn Đức Dũng

Liên kết website