Ngày 27 tháng 6 năm 2022
Liên kết website

Số 6 - 2004

LÝ LUẬN

 

Bài phát biểu của Thủ tướng PHAN VĂN KHẢI tại Hội nghị triển khai công tác năm 2004 của Bộ Văn hóa - Thông tin   

                                    

Bài phát biểu của Bộ trưởng PHẠM QUANG NGHỊ tổng kết Hội nghị triển khai công tác Văn hóa - Thông tin năm 2004

                                    

VẤN ĐỀ BẢO TÀNG

 

LÊ THỊ MINH LÝ

Bảo tàng sinh thái - một cách tiếp cận bảo tàng học mới   

 

NGUYỄN VĂN HUY

Đa dạng hóa các hoạt động của bảo tàng hiện đại

 

DI SẢN VĂN HÓA CÁCH MẠNG

 

NGUYỄN THANH MINH

Di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thái Nguyên

 

ĐỖ ĐỨC HINH

Cần có cách nhìn lịch sử trong việc bảo tồn tôn tạo khu di tích Điện Biên Phủ
                                              

 

VŨ QUỐC HIỀN - LÊ MÃ LƯƠNG - PHẠM VĂN SƠN

Phục hồi, tôn tạo khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ, một lưu ý mới: Khảo cổ học
                                            

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

TRẦN KIM THAU

Lễ hội đền Hùng Vương - một di sản văn hóa dân tộc đặc sắc
                                                  

 

NGÔ ĐỨC THỊNH

Tín ngưỡng tôn giáo - môi trường nảy sinh, tích hợp và bảo tồn các di sản văn hóa - nghệ thuật dân gian          

                                  

TÚ VÂN

Về một khía cạnh tinh thần liên quan tới di sản văn hóa cổ truyền


PHẠM HÙNG THOAN

Vai trò của văn hóa phi vật thể trong di tích lịch sử văn hóa                                         

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

CAO XUÂN PHỔ

Văn hóa phi vật thể trong chùa Việt - Đế thích và Phạm Thiên                            

 

NGUYỄN THẾ HÙNG

Đôi điều về tu bổ di tích tín ngưỡng tôn giáo

 

TĂNG BÁ HOÀNH

Vị thế của đình làng trong đời sống của người Việt

 

LÊ TẠO

Ảnh xạ lịch sử qua bia đá xứ Thanh           

 

ĐINH KHẮC THUÂN

Đôi nét về Văn Miếu Văn Chỉ

 

CHUYÊN ĐỀ VỀ NHÃ NHẠC

 

ĐẶNG HOÀNH LOAN

Nhã nhạc cung đình Việt Nam                  

 

PHẠM TIẾN DŨNG - NGUYỄN PHƯỚC HẢI TRUNG

Nhã nhạc cung đình Việt Nam, kiệt tác phi vật thể truyền khẩu nhân loại

 

TRẦN VĂN KHÊ

Nhạc cung đình                                        

 

HỒ TÂM TRUNG

Nhã nhạc cung đình Việt Nam - khái lược về lịch sử hình thành và phát triển  

          

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

THU HƯƠNG

Không gian và mặt bằng kiến trúc truyền thống                                            

 

 

TƯ LIỆU VÀ TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

 

UNESCO

Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể  

                     

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Liên kết website