PHẠM QUANG NGHỊ

Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên - kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại

 

LÝ LUẬN

 

ĐỖ HUY

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - bước phát triển mới về đạo đức trong văn hóa Việt Nam

   

ĐẶNG VĂN BÀI

Tu bổ và tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa là hoạt động có tính đặc thù chuyên ngành                                                       

 

PHẠM ĐỨC BAN

Di sản văn hóa trên đất Hà Tĩnh                                     

                   

ĐẶNG VĂN TU

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa làng cổ ở Đường Lâm                                                 

 

HƯƠNG NGUYỆN

Tản mạn trên con đường “dĩ cổ vi kim” trong văn hóa     

 

TRIỆU HIỂN

Hoạt động giáo dục của bảo tàng (Từ công tác tuyên truyền, giáo dục của Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)

 

DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

 

GS.TRẦN QUỐC VƯỢNG

Đường Lâm dưới góc nhìn địa - văn hóa - lịch sử

 

ĐỨC SƠN

Về mối quan hệ giữa làng Tiên Điền, dòng họ Nguyễn và Nguyễn Du

 

VÕ HỒNG HUY

Quê hương và di tích lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập   

 

NGUYỄN DUY THIỆU

Nhật trình đi biển của người Bồ Lô ở ven biển Hà Tĩnh

 

NGUYỄN TRI NGUYÊN

Lễ hội cổ truyền Việt Nam - trong bối cảnh văn hóa tộc người và văn hóa vùng (tiếp theo số 1(14) - 2006 và hết)

 

THÁI VĂN SINH

Sắc bùa xưa và nay                                       

 

DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ

 

PHÙNG VĂN THIỆP

Làng Việt cổ Đường Lâm, truyền thống và hiện tại                                                            

 

PHAN HUY LÊ

Bảo tồn, tôn tạo và xây dựng Khu di tích lịch sử - văn hóa Đường Lâm

 

KIỀU THU HOẠCH

Kẻ Mía - đôi dòng tản mạn                                            

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG

Bảo tồn các làng cổ ở xã Đường Lâm (Hà Tây), thực trạng và giải pháp

                           

VÕ HỒNG HẢI

Di tích lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du - quá trình tôn tạo và định hướng bảo tồn, phát huy

 

ĐỖ ĐỨC HINH

Để các dự án bảo tồn di tích đạt hiệu quả cao hơn                                                 

 

TRẦN HỒNG DẦN

Bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lưu niệm Trần Phú

                                             

LAN ANH

Chùa Mía                                                            

 

ANH DŨNG -  QUANG CHẮN

Đình Mông Phụ

 

HỒ BÁCH KHOA

Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc                            

 

NGUYỄN TRÍ SƠN

Chùa Hương Tích                                              

 

PHẠM QUỐC QUÂN

Ba bước chuyển quan trọng của gốm sứ Việt      

 

HOÀNG GIÁP - NGUYỄN DOÃN TUÂN

Tìm trong di sản, phục dựng điện Kính Thiên   

 

NGÔ VĂN DOANH

Về hai pho tượng Hộ Pháp chùa Nhạn Sơn, tỉnh Bình Định

 

PHẠM BẠCH ĐẰNG

Di tích đền thờ Bác Hồ ở Cà Mau, thực tiễn và đề xuất        

                                            

ĐẶNG HỮU THỌ

Trùng tu, tôn tạo tháp Dương Long, tỉnh Bình Định                                              

 

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

 

HẢI NINH

Về tượng tròn của người Việt   

 

TIN TỨC TRONG NGÀNH

 

NHIỀU TÁC GIẢ

 

Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website