UNESCO, ICCROM và ICOM thảo luận hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa với Chính phủ Ai Cập


UNESCO và các tổ chức: Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn và bảo quản các tài sản văn hóa (ICCROM), Hội đồng Quốc tế về Bảo Tàng (ICOM) và Trung tâm khu vực Ả rập của các di sản thế giới (ARC-WH) đang thăm Cairo từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 9 để thảo luận dự án bảo vệ di sản văn hóa với chính quyền Ai Cập, quan tâm đặc biệt đến Bảo tàng quốc gia của nền văn minh Ai Cập (NMEC) và Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo ở Cairo, cũng như các di sản thế giới của thành phố lịch sử Cairo và Abu Mena.

 
UNESCO đã có quá trình hợp tác chung rất hiệu quả với Ai Cập trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa, bắt đầu với chiến dịch cứu hộ Nubian rất thành công từ năm 1960 và triển khai một loạt các dự án văn hóa quan trọng ở Ai Cập, như: Chiến dịch quốc tế cho việc thành lập Bảo tàng Aswan Nubia và Bảo tàng Quốc gia của nền văn minh Ai Cập (NMEC) ở Cairo. Theo yêu cầu của Bộ Cổ vật, các dự án NMEC hướng tới việc xây dựng năng lực cho các cán bộ của Bảo tàng có sự thành thạo về chuyên môn kỹ thuật. Dự án này có ý nghĩa nâng cao nhận thức của nhân loại và thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới đến với văn hóa Ai Cập.
 
Gần đây, UNESCO đã có nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ chính phủ Ai Cập sau khi Bảo tàng Mallawi bị cướp phá trong tháng 8 năm 2013. Vào đầu năm nay, sau vụ nổ bom gần Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo tại Cairo, UNESCO và Chính phủ Ý đã cam kết tài trợ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật phục hồi các bảo tàng thông qua sự huy động đóng góp của UNESCO và tài trợ chính bởi Chính phủ Ý.
 
Tại thời điểm này, UNESCO và Ai Cập đang hợp tác chặt chẽ trong việc làm tái sinh đô thị lịch sử Cairo (ARCH), nhằm tăng cường công tác quản lý các khu phức hợp di sản thế giới tại thành phố Cairo lịch sử. Các cuộc thảo luận được tiến hành với một số nước và các tổ chức để giúp Ai Cập khôi phục lại di sản độc đáo - một phần quan trọng của bản sắc văn hóa của đất nước này.
 
Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, nhắc lại cam kết của mình đối với việc bảo tồn di sản văn hóa Ai Cập: "Di sản Ai Cập là một phần của câu chuyện trong tiến trình phát triển của nhân loại và tôi sẽ nỗ lực trong việc huy động các chuyên gia của UNESCO và các đối tác để bảo tồn di tích này - đây là nhu cầu cần thiết cho Ai Cập cũng như cho nhân loại trên toàn thế giới ".

 

Khánh Chi (Nguồn: www.unesco.org)

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website