Ký kết hợp tác về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, giai đoạn 2014 - 2015


Ngày 31/3/2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa và Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc đã cùng ký “Kế hoạch hành động 2014 - 2015 triển khai thỏa thuận về trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc và Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Để tiếp tục triển khai Thỏa thuận về trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa đã ký ngày 09 tháng 5 năm 2006 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc, Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc đã cử đoàn cán bộ sang Việt Nam ký Kế hoạch hành động giai đoạn 2014-2015, do ông Kim Won-ki, Vụ trưởng Vụ Phát huy di sản làm Trưởng đoàn.

Trong không khí thân mật, đại diện hai cơ quan (Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và ông Kim Won-ki) đã cùng ký vào Kế hoạch hành động 2014 - 2015. Kế hoạch này có hiệu lực ngay từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Trong 02 năm, hai bên cùng triển khai thực hiện 05 chương trình, gồm: tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về di sản văn hóa; nâng cao năng lực bảo tồn di sản văn hóa; điều tra và nghiên cứu về di sản văn hóa hàng hải; điều tra và nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể; và hợp tác trao đổi học thuật.

Nhân dịp sang ký kết Kế hoạch hành động, đoàn Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc triển khai chương trình 1: nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác về di sản văn hóa. Đoàn đến làm việc, nghiên cứu và tham quan các di sản văn hóa của Việt Nam tại Hà Nội, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Dương Anh

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website