“Di sản thế giới và các dân tộc bản địa”


“Di sản thế giới và các dân tộc bản địa” là tên đầu đề của tập bài viết của nhóm tác giả có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý di sản thế giới, bao gồm các tác giả: ông Tumu te Heuheu, Paramount (New Zealand) - cựu Chủ tịch của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, ông Merata Kawharu - nhà nghiên cứu của Trường Đại học Auckland, và ông Richard Tuheiava - thành viên của Thượng viện Pháp. Các bài viết của nhóm tác giả thảo luận về những vấn đề và thách thức chính liên quan đến người dân bản địa và di sản thế giới. Nội dung của các bài viết đó có thể tóm tắt ngắn gọn như sau:

“Người dân bản địa có mối liên kết chặt chẽ giữa vùng đất mà họ đang sinh sống và hình thái bản sắc văn hóa của chính họ, và họ lần lượt được hình thành, phát triển bởi chính môi trường tự nhiên nơi họ sinh sống. Đây có thể được coi là sự khám phá đa dạng các nền văn hóa và truyền thống của người dân bản địa cùng với các vấn đề mà họ phải đối mặt trong thế giới ngày nay có liên quan đến nhiều lĩnh vực, bao gồm cả phát triển kinh tế, môi trường và nhân quyền”.
Những vấn đề và thách thức đưa ra được các tác giả xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về các dân tộc bản địa ở những di sản thế giới như: dân tộc Sami tại Khu vực Laponian (Thụy Điển); dân tộc Nama tại Khu vực cảnh quan văn hóa và thực vật Richtersveld (Nam Phi) – những người dân du cư mà đời sống của họ di chuyển theo mùa cùng đàn gia súc của họ; dân tộc Andean và Văn hóa của dân tộc Amazonian thuộc Vườn quốc gia Manu (Peru) và các dân tộc người khác trên thế giới.

Khánh Chi (dịch)

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website