Khóa đào tạo cơ bản lần thứ 3 về di sản văn hóa dưới nước


Theo nguồn tin tìn từ UNESCO, khóa đào tạo cơ bản lần thứ 3 về di sản văn hóa dưới nước khu vực Châu Á Thái Bình Dương được tổ chức từ ngày 14/02 đến 26/3/2011 tại tỉnh Chanthaburi, Thái Lan. Khóa đào tạo lần này là một trong những hoạt động thuộc Dự án của UNESCO về “Bảo vệ di sản văn hóa dưới nước ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương” với sự hỗ trợ của Chính phủ Na Uy.

Mục đích của dự án này của UNESCO là nhằm xây dựng khả năng bảo vệ di sản văn hóa dưới nước thông qua việc thiết lập Trung tâm đào tạo khu vực về di sản văn hóa dưới nước đặt tại tỉnh Chanthabury, Thái Lan. Phòng Khảo cổ học dưới nước của Cục Mỹ thuật Thái Lan là cơ quan trực tiếp phối hợp tổ chức các lớp đào tạo. Thông qua các đợt tập huấn tổ chức tại Trung tâm đào tạo khu vực về di sản văn hóa dưới nước, mục tiêu của dự án mong muốn đạt được là: Nâng cao năng lực của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương về bảo tồn và quản lý di sản văn hóa dưới nước; tập huấn cho học viên các nước về việc sử dụng phương tiện kỹ thuật trong khảo cổ học dưới nước theo tiêu chuẩn quốc tế; thiết lập mạng lưới liên lạc giữa các nước trong khu vực bằng cách khuyến khích sự hợp tác và phổ biến kinh nghiệm thực tế, qua đó khuyến khích sự hợp tác khu vực thông qua trao đổi thông tin về bảo tồn và quản lý di sản dưới nước; chuẩn bị cho các quốc gia thành viên trong việc phê chuẩn và thực hiện Công ước UNESCO 2001 về bảo vệ di sản văn hóa dưới nước cùng Phụ lục của Công ước.
Để đạt được những mục tiêu trên, các chương trình tập huấn trong khu vực được tổ chức thông qua hai hình thức là Các khóa học cơ bản và Các khóa học nâng cao. Mỗi khóa học cơ bản sẽ kéo dài trong 6 tuần, học viên sẽ được giới thiệu cơ bản về di sản văn hóa dưới nước thông qua các bài giảng về thực tiễn khảo sát tàu đắm ở Thái Lan. Khóa đào tạo cơ bản lần 1 và 2 đã được tổ chức vào tháng 10/2009 và tháng 03/2010, với sự tham gia của 34 học viên đến từ các nước trong khu vực, trong đó có 01 cán bộ của Viện Khảo cổ học Việt Nam.
Tham gia khóa học cơ bản lần thứ 3 này có 21 nhà khảo cổ học chuyên nghiệp và các nhà chuyên chuyên môn đến từ nhiều quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương như: Lào, Campuchia, Philippin, Indonexia, Bangladesh, Sri Lanka, Fiji, Vanuatu, Kenya và Kyrgyzstan. Các học viên được trực tiếp lặn và thực hành các bài tập về khảo sát dưới nước tại di tích con tàu đắm Ruea Mail ở huyện Kleng, tỉnh Rayong, Thái Lan.

Khánh Chi

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website