ICCROM


Trung tâm Quốc tế về nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa (gọi tắt là ICCROM) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa. Thành viên của ICCROM gồm hơn 110 quốc gia đã tuyên bố gia nhập tổ chức này.

 

ICCROM là tổ chức quốc tế có năng lực, hoạt động trên quy mô toàn thế giới với mục tiêu thúc đẩy việc bảo tồn các loại hình di sản văn hóa, bao gồm cả động sản và bất động sản.
 
Quyết định về việc thành lập Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các tài sản văn hóa được công bố tại kỳ họp thứ 9 Đại hội đồng UNESCO diễn ra tại New Delhi năm 1956 như là một sự kiện quan trọng khẳng định sự quan tâm to lớn trong việc bảo tồn và bảo vệ di sản văn hóa. Tổ chức ICCROM sau đó được thành lập ở Rome năm 1959 theo đề xuất của chính phủ Italia.
 
Mục tiêu của ICCROM hướng đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ di sản văn hóa cũng như nâng cao nhận thức về tâm quan trọng cua việc bảo vệ di sản văn hóa.
 
ICCROM góp phần vào việc bảo vệ di sản văn hóa trên toàn thế giới và thông qua 5 lĩnh vực hoạt động chính: Đào tạo, Thông tin, Nghiên cứu, Hợp tác và hỗ trợ
 
Đào tạo
 
ICCROM góp phần đào tạo công tác bảo tồn thông qua việc phát triển các phương pháp giáo dục và các tài liệu mới mới và tổ chức các chương trình, hoạt động đào tạo chuyên gia bảo tồn trên toàn thế giới. Tính từ năm 1966 đến nay, hơn 4000 chuyên gia bảo tồn đã được đào tạo qua các khóa tập huấn của ICCROM.
 
Thông tin
 
ICCROM có một thư viện bảo tồn hàng đầu thế giới. Thư mục của thư viện có hơn 89.000 đầu mục sách, báo, tạp chí chuyên ngành với hơn 40 ngôn ngữ khác nhau. ICCROM cũng có một sưu tập hơn 17.000 bức ảnh. Ngoài ra, website của ICCROM cung cấp thông tin toàn diện về các cơ hội đào tạo và các sự kiện quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và bảo quản các tài sản văn hóa.
 
Nghiên cứu
 
ICCROM tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị để xây dựng các giải pháp và phương thức và phát triển định nghĩa về quy tắc đạo đức, tiêu chí và tiêu chuẩn kỹ thuật được quốc tế công nhận về bảo tồn. Phòng thí nghiệm ICCROM bao gồm nguồn lực và các điều kiện liên quan đến các chuyên gia bảo tồn.
 
Hợp tác
 
Các hoạt động của ICCROM liên quan đế các cơ quan và các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn. Hoạt động hợp tác được cung cấp trong mẫu yêu cầu kỹ thuật, tham gia thí nghiệm và giáo dục, đào tạo.
 
Hỗ trợ

ICCROM phổ biến các tài liệu giảng dạy, tổ chức các cuộc hội thảo và các hoạt động khác nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ bảo tồn.

Trung Hiếu tổng hợp


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website