UNESCO


Hiến chương UNESCO khẳng định rằng “Mục tiêu của tổ chức này là đóng góp vào hòa bình và an ninh thế giới bằng cách tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thông qua giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông nhằm hướng tới sự tôn trọng công bằng, luật pháp, quyền con người và quyền tự do cơ bản cho mọi người trên toàn thế giới không phân biệt màu da, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo như Hiến chương Liên Hợp Quốc đã quy định” (điều I, mục 1).


UNESCO và chiến lược của tổ chức này.

Cam kết của UNESCO với thúc đẩy hoà bình và phát triển con người, cùng với những thách thức của toàn cầu hoá, cung cấp bối cảnh cho Chiến lược trung hạn 2002-2007. Các chương trình và hoạt động trong khuôn khổ này được sắp xếp thành ba vấn đề chiến lược: thúc đẩy và phát triển các chuẩn mực và nguyên tắc toàn cầu; thúc đẩy chủ nghĩa đa thành phần, thông qua việc nhận thức và bảo vệ sự đa dạng đi đôi với quan tâm đến quyền con người; và thúc đẩy việc tăng quyền lực cho người đân và sự tham gia của họ vào xã hội tri thức mới.

Hai chủ đề cắt ngang chính làm cơ sở cho sự lựa chọn chính sách: xoá đói giảm nghèo, đặc biệt là rất nghèo, và đóng góp của công nghệ thông tin và truyền thông tới sự phát triển giáo dục, khoa học và văn hoá xây dựng nên một xã hội tri thức. Các khu vực cần ưu tiên là giới và thanh niên.

Tổ chức Văn hoá Khoa học Giáo dục Liên Hợp Quốc (UNESCO), thành lập năm 1945, là một tổ chức chuyên môn, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học và khoa học xã hội, văn hoá, truyền thông và thông tin. Từ trụ sở chính đặt tại Paris, UNESCO liên hệ với 191 nước thành viên (và 6 thành viên quan sát) thông qua mạng lưới các văn phòng đại diện và các tổ chức trên toàn cầu.

Những ngày lễ quốc tế có liên quan đến UNESCO

21 tháng 2 Ngày ngôn ngữ mẹ đẻ quốc tế
21 tháng 3 Ngày thơ thế giới
23 tháng 4 Ngày bản quyền và sách thế giới
3 tháng 5 Ngày tự do báo chí thế giới
21 tháng 5 Ngày phát triển văn hoá thế giới
23 tháng 8 Ngày tưởng niệm quốc tế về buôn bán nô lệ và thủ tiêu chế độ nô lệ.
8 tháng 9 Ngày xoá mù chữ quốc tế
5 tháng 10 Ngày nhà giáo quốc tế
10 tháng 11 Ngày khoa học thế giới về hoà bình và phát triển
16 tháng 11 Ngày khoan dung thế giới
21 tháng 11 Ngày triết học

Thập kỷ quốc tế được Đại hội đồng Liên Hợp quốc tuyên bố và những sự kiện liên quan đến UNESCO

2005-2015 Thập kỷ giáo dục cho phát triển bền vững của Liên Hợp quốc
2003-2012 Thập kỷ xoá mù chữ của Liên Hợp quốc
2001-2010 Thập kỷ quốc tế thứ 2 về xoá bỏ chế độ thực dân.
2001-2010 Thập kỷ quốc tế về văn hoá hoà bình và phi bạo lực cho trẻ em
1997-2006 Thập kỷ đầu tiên của Liên Hợp Quốc về xoá nghèo.
1995-2004 Thập kỷ Liên Hợp Quốc về giáo dục quyền con người
1994-2004 Thập kỷ quốc tế về người dân bản xứ của thế giới.
 
UNESCO ở Việt Nam

Việt Nam trở thành thành viên của UNESCO năm 1976 và kể từ đó đến nay, UNESCO đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thông qua mạng lưới và các tổ chức của mình cho đến khi thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam tháng 9 năm 1999.

Các chương trình quốc gia tập trung vào các hoạt động thúc đẩy văn hoá và giáo dục cho mọi người, dành ưu tiên cho nhóm dân thiệt thòi bao gồm phụ nữ, thanh thiếu niên và các dân tộc thiểu số.

Là một trong số 73 văn phòng đại diện, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội trực thuộc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và là một bộ phận của cụm Mê Kông ở cấp độ tiểu vùng. Văn phòng đã phối hợp và nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ mạng lưới các văn phòng đại diện của Tổ chức, đặc biệt là từ các văn phòng khu vực như Văn phòng khu vực khoa học đặt tại Ja-kar-ta; Văn phòng khu vực Giáo dục và Khoa học xã hội đặt tại Băng-cốc, cũng như Văn phòng Khu vực về Truyền thông và Thông tin đặt tại De-li.

Những mốc chính trong mối quan hệ giữa UNESCO và Việt Nam
 • 1976: Việt Nam tham gia vào UNESCO
 • 1977: Thành lập Uỷ ban Quốc gia UNESCO trực thuộc Bộ Ngoại giao
 • 1979: Cử phái đoàn Việt Nam bên cạnh tổ chức UNESCO đặt tại Paris
 • 1981: Ngài M’Bow, Tổng Giám đốc UNESCO thăm chính thức Việt Nam
 • 1987: Phê chuẩn Công ước 1972 về gìn giữ Di sản Văn hoá Quốc gia
 • 1992: Ngài Federico Mayor, Tổng giám đốc UNESCO thăm chính thức Việt Nam
 • 1993: Công nhận Quần thể di tích Cố đô Huế là Di sản thế giới
 • 1994: Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản thế giới.
 • 1998: Bắt đầu chương trình phát thanh Tầm nhìn UNESCO với mục đích thông báo cho thính giả Việt Nam các sự kiện quan trọng của UNESCO và các hoạt động khác do Việt nam thực hiện trong các lĩnh vực hoạt động của UNESCO.
 • 1999: Khu đền tháp Mỹ Sơn được công nhận là Di sản Thế giới
 • 1999: Ký Thoả thuận Hợp tác Thành lập Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, bổ nhiệm Bà Rosamaria Durand làm Đại diện đầu tiên của UNESCO tại Việt Nam.
 • 2000: Vịnh Hạ Long được công nhận là Di sản Thế giới lần thứ 2.
 • 2000: Ngài Koichiro Matsuura, Tổng Giám đốc UNESCO thăm chính thức Việt Nam.
 • Tháng 1 năm 2003: Ông Mr. Chu Shiu-Kee (Hồng Kông, Trung Quốc) được bổ nhiệm làm Đại diện thứ hai của UNESCO tại Việt Nam
 • Tháng 07 năm 2003: Công nhận Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào danh sách Di sản Thế giới UNESCO.
Nguồn: http://www.unesco.org.vn


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website