ICOM


Hội đồng Quốc tế các bảo tàng (International Council of Museums) viết tắt là ICOM được thành lập từ năm 1946.


Trải qua 59 năm hoạt động, mạng lưới của ICOM đã hình thành và phát triển ở khắp 5 châu lục với hơn 25.000 thành viên cá nhân tại 116 Ủy ban quốc gia và tham dự các hoạt động nghiên cứu khoa học tại 29 Ủy ban quốc tế, 15 tổ chức liên kết và 6 tổ chức khu vực của ICOM. Hội đồng Quốc tế các bảo tàng là một tổ chức nghề nghiệp phi chính phủ quốc tế, hợp tác chặt chẽ với tổ chức UNESCO cũng như các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (INTERPOL), Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Bảo tồn và Bảo quản các Tài sản văn hóa (ICCROM)... hoạt động với quy mô toàn cầu trong lĩnh vực bảo tàng nhằm mục đích khuyến khích, hỗ trợ việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động của bảo tàng; phát triển và thiết lập mạng lưới thông tin giữa các bảo tàng trên thế giới góp phần bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của nhân loại.

Trong xu thế liên kết toàn cầu hiện nay, các bảo tàng ngày càng khẳng định là công cụ đắc lực để bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa vì lợi ích và sự phát triển của các dân tộc, quốc gia trên thế giới. Công tác bảo tàng ở Việt Nam đã và đang đóng góp vai trò tích cực trong việc bảo vệ và phát huy di sản văn hóa, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và thúc đẩy quá trình hội nhập của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế về bảo tàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành bảo tàng Việt Nam tiếp cận và thu nhận những tri thức mới về bảo tàng và hoạt động quản lý bảo tàng. Chính vì vậy, từ năm 2002, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các bảo tàng Việt Nam gia nhập ICOM với tư cách là thành viên chính thức và thành lập Hội đồng các bảo tàng Việt Nam (ICOM Việt Nam).

 

Trích: Lời giới thiệu (của TS. Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch ICOM Việt Nam) cuốn “Hội đồng Quốc tế các bảo tàng - Lịch sử và quy tắc đạo đức bảo tàng” do Cục Di sản văn hóa tổ chức biên dịch từ tài liệu do ICOM cung cấp và xuất bản năm 2005.Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website