Phối hợp tuyên truyền và tham gia hiến tặng hiện vật, tài liệu liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ


Ngày 27/02/2019, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 107/DSVH-BT gửi các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam về việc phối hợp tuyên truyền và tham gia hiến tặng hiện vật, tài liệu liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Theo đó, để hoạt động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đạt được hiệu quả, Cục Di sản văn hóa đề nghị các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng Việt Nam phối hợp, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Chủ động phối hợp với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ để tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc hiến tặng tài liệu, hiện vật tới đông đảo nhân dân và các cựu chiến binh tại địa phương.

- Rà soát, tập hợp tài liệu hiện có của đơn vị liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ để chia sẻ và trao đổi với Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ nhằm nâng cao hiệu quả phát huy giá trị.

 

Trước đó, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ đã có Thư ngỏ gửi các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công, gia đình thân nhân các liệt sĩ, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã từng tham gia chiến dịch Điên Biên Phủ về việc giúp đỡ, hiến tặng những tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch để làm phong phú, đa dạng hơn nội dung trưng bày, nhằm phát huy và tôn vinh chiến thắng vĩ đại của dân tộc, đồng thời , đồng thời, tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website