Thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 09 nhà rường thuộc Làng cổ Phước Tích


Ngày 22/02/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 628/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo 09 nhà rường thuộc Làng cổ Phước Tích, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo 09 nhà rường, thuộc di tích Làng cổ Phước Tích, bao gồm nhà các ông, bà: Lê Trọng Thị Vui, Lê Thị Phương, Đoàn Thị Nguyệt, Lương Thanh Thị Loan (Nguyễn Huy Hoàng), Đoàn Văn Tào, Lương Thanh Bạch, Lương Thanh Hoàng, Hồ Văn Thuyên, Trương Công Huấn. Tuy nhiên, hồ sơ cần được hoàn thiện một số chi tiết sau:

- Cung cấp căn cứ phục hồi 02 gian bên nhà bà Lê Thị Phương (đồng thời bổ sung đánh giá hiện trạng 03 gian giữa), căn cứ phục hồi hiên nhà ông/bà Lương Thanh Bạch.

- Rà soát, chỉnh sửa thống nhất ký hiệu tình trạng kỹ thuật và giải pháp tu bổ trên các bản vẽ: mặt bằng xà đầu cột, đòn tay nhà bà Lê Trọng Thị Vui; ngạch cửa nhà ông Đoàn Văn Tào; mặt bằng kèo, đòn tay nhà bà Lương Thanh Thị Loan.

- Hồ sơ cần bổ sung nội dung đề xuất giải pháp thiết kế trong tập Thuyết minh Dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung Dự án tại địa phương trước khi phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website