Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, phục hồi di tích đền Ngô Miễn


Ngày 10/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 132/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, phục hồi di tích đền Ngô Miễn, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, phục hồi di tích đền Ngô Miễn, với nội dung: Đối với đình Xuân Mai: tôn tạo đình Xuân Mai, xây mới Nghi môn và am hóa vàng; Đối với chùa Vĩnh Phúc: tôn tạo Tam bảo và nhà Tổ;Tôn tạo sân, vườn di tích. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Các công trình đền và chùa nằm trong khu vực bảo vệ I của di tích đền Ngô Miễn, tuy nhiên, các công trình này không phải là các hạng mục được xếp hạng của di tích đền Ngô Miễn, do đó, tên Dự án cần điều chỉnh thành: “Dự án xây dựng đình Xuân Mai và chùa Vĩnh Phúc”.

- Do hồ sơ Dự án không làm rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng mới đền thờ Đỗ Quận Công và Trần Quận Công, vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa có đủ cơ sở để có ý kiến đối với hạng mục này.

- Đối với phương án tôn tạo Tam bảo chùa Vĩnh Phúc: không thiết kế lối lên thềm từ 2 đầu hồi và không làm chiếu rồng ở giữa bậc lên; điều chỉnh phương án thiết kế cánh cửa gian giữa lớn hơn cánh cửa gian bên; thay thế trang trí biểu tượng “chữ Thọ” cửa sổ tường hồi bằng biểu tượng “sắc không” và không trang trí chữ tại mặt trên câu đầu.

- Đối với phương án thiết kế đình Xuân Mai: Cần điều chỉnh thiết kế chấn song cửa đi hình vuông thay cho phương án thiết kế chấn song con tiện.

- Thuyết minh Dự án cần bổ sung thông tin về lịch sử xây dựng, quá trình bảo tồn các công trình và làm rõ các hiện vật có giá trị tại đình, chùa kèm theo phương án bảo vệ các hiện vật trong quá trình thi công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị  Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website