Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế


Ngày 05/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 61/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Lý Nam Đế, xã Yên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất mục tiêu, tính chất và quy mô lập quy hoạch; định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; định hướng tổ chức không gian, tổng thể di tích và cơ cấu phân khu chức năng của quy hoạch. Tuy nhiên, để hoàn thiện, đồ án Quy hoạch cần được nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa những nội dung sau:

- Theo truyền thống phương Đông, việc tưởng niệm các danh nhân được đưa vào trong đền để thờ, các di tích đền Lý Nam Đế (đền Mục), chùa Hương Ấp, chùa Mãn Tăng đều liên quan đến việc tưởng niệm Lý Nam Đế, do đó, cân nhắc không dựng tượng Lý Nam Đế tại sân lễ hội.

- Đối với phương án thiết kế chùa Hương Ấp: chỉ xây dựng hành lang Tả, Hữu, không xây dựng hành lang phía sau chùa, nối với nhà Tổ.

- Bổ sung quy định không gian, độ cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc của công trình cải tạo trong khu vực dân cư hiện trạng và định hướng xây dựng đối với khu tái định cư dự kiến; cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện quy hoạch.

- Kinh phí đầu tư thực hiện quy hoạch là tương đối lớn, trong đó ngân sách nhà nước dự kiến 117.001 triệu đồng (chiếm 40,57% tổng số vốn đầu tư, bao gồm ngân sách trung ương, tỉnh, thị xã và Chương trình mục tiêu quốc gia) cần được tính toán lại cho phù hợp khả năng ngân sách hiện nay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên bổ sung, hoàn chỉnh đồ án quy hoạch, công khai nội dung đồ án trước khi triển khai tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website