Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa và mở rộng Tịnh xá Ngọc Bích


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5569/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa và mở rộng Tịnh xá Ngọc Bích, nằm trong khu vực bảo vệ của di tích lịch sử Trận địa pháo cổ Cầu Đá, phường 2, thành phố Vũng Tàu,tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, Bộ Văn hóa thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật sửa chữa và mở rộng Tịnh xá Ngọc Bích, bao gồm các hạng mục: sửa chữa nhà cửu huyền, nhà chúng C1 và xây dựng mới nhà chúng C3, C4 trên phần đất mở rộng của Tịnh xá Ngọc Bích; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu, giảm quy mô xây dựng các công trình nhà chúng C3, C4 xuống còn 3 tầng để hài hòa cảnh quan chung, đồng thời bỏ trang trí rồng, mặt nguyệt trên mái.

- Phần căn cứ pháp lý cần bổ sung Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Để bảo vệ di tích và các cụm pháo cổ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan liên quan thực hiện giải tỏa vi phạm lấn chiếm di tích tại Tịnh xá Ngọc Bích, đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị các cụm pháo cổ song song với việc phát triển xây dựng tại đây.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website