Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuậttôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5558/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo và nâng cấp di tích Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, bao gồm các hạng mục: tôn tạo mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng; xây dựng nhà vệ sinh, sân đường nội bộ, cây xanh cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, lưu ý:

- Việc xây dựng cổng, tường rào, kè đá đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định tại Công văn số 4853/BVHTTDL- DSVH ngày 31/12/2014, do đó cần bổ sung, hợp nhất những nội dung trên vào hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật này.

- Mục căn cứ pháp lý tại Thuyết minh Báo cáo cần bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website