Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 5559/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, xã Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Hùng Lô, nội dung: tôn tạo sân (bóc dỡ sân hiện trạng, lát lại 1.390m2 sân đá, 294m2 sân gạch, lát lại bậc cấp đình, bậc cấp huyệt giáp canh và xây mới bó bồn hoa bằng đá); xây mới 230m tường rào; cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh; phòng cháy, chữa cháy, chống mối, chống ẩm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan liên công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website