Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, bảo tồn tháp G4 Khu di tích Mỹ Sơn


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5561/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thẩm định Dự án tu bổ, bảo tồn tháp G4 Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, bảo tồn tháp G4 tại Khu di tích Mỹ Sơn; đồng thời, lưu ý:

- Cần bảo tồn tối đa thành phần gốc còn lại của di tích bằng các giải pháp kỹ thuật tu bổ, tái định vị, gia cố khối xây theo mục tiêu Dự án đã đề ra; không phục hồi thành phần điêu khắc đã mất.

- Lược bỏ toàn bộ Mục II (từ trang 2 đến trang 8) của Thuyết minh Dự án. Vì nội dung này chỉ tập trung giới thiệu về Dự án “Trung tâm đào tạo nghề trùng tu và bảo tồn di tích tại Quảng Nam”, không có nội dung liên quan trực tiếp đến trùng tu, bảo tồn tháp G4 (có thể chuyển thành phụ lục để tham khảo).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan thông tin rộng rãi nội dung Dự án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khách tham quan Khu di tích Mỹ Sơn và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website