Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục nhà Bia tại di tích Tây Sơn Thượng Đạo


Ngày 11/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5578/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hạng mục nhà Bia tại di tích Tây Sơn Thượng Đạo, thuộc làng Đê H'Lang, xã Yang Nam, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng hạng mục nhà Bia di tích Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai tại địa điểm Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền ông Nhạc, thuộc làng Đê H'Lang, xã Yang Nam, huyện Kông Chro; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Về kiến trúc Nhà bia: Cần sử dụng chi tiết kìm mái, đao mái theo dạng vân mây truyền thống; không đắp rồng chầu trên bờ nóc.

- Về hồ sơ: Bổ sung dấu, chữ ký của chủ đầu tư và bộ ảnh màu chụp hiện trạng di tích, khu vực xây dựng nhà Bia.

- Về văn bia: Xin ý kiến các cơ quan liên quan và một số nhà khoa học về nội dung văn bia.

- Thống nhất tên xã ghi trong nội dung văn bia là Yang Nam hay Yang Trung để đảm bảo tính chính xác của đơn vị hành chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo, theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website