Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thăm dò khảo cổ tại di tích Đền thờ Nguyễn Văn Nghi


Ngày 11/12/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 4527/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khảo cổ học thăm dò khảo cổ tại di tích Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, thuộc xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian thăm dò: Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 30/01/2019.

- Diện tích thăm dò: 20m2 (05 hố x 04m2/01hố).

- Chủ trì thăm dò: Ông Lưu Văn Phú, Viện Khảo cổ học.

Trong thời gian thăm dò, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo kết quả thăm dò khảo cổ gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website