Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Phiên họp lần thứ VIII, năm 2018 (nhiệm kỳ 2015 - 2019)


Ngày 07/12/2018, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Phiên họp lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2019).

Với tư cách là tổ chức Tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ những vấn đề quan trọng về di sản văn hóa, trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã họp Phiên thứ VIII với những nội dung:

- Góp ý, thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị UNESCOghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là di sản văn hóa đại diện của nhân loại; Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm là di sản văn hóa cần được bảo vệ khẩn cấp.

- Góp ý, thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng 11 Di tích quốc gia đặc biệt và công nhận 22 Bảo vật quốc gia năm 2018.

Cũng tại Phiên họp, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã tổng kết công tác năm 2018, phương hướng nhiệm vụ, trọng tâm năm 2019. Năm 2018, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, với một số kết quả đáng chú ý:

- Góp ý Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/09/2017 của Chính phủ Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam; dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa; dự thảo sửa đổi Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Đóng góp ý kiến, thẩm định các hồ sơ về Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt; những dự án tu bổ di tích quốc gia có mức đầu tư quy mô lớn

- Tổ chức đi khảo sát tại một số điểm di tích, bảo tàng và làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, qua đó, đánh giá những kết quả nổi bật, Hội đồng cũng nêu những kiến nghị cụ thể với Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngoài ra, nhiều thành viên Hội đồng đã tham gia Hội đồng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định các hồ sơ phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú; hồ sơ khoa học di sản văn hoá phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia;tham gia Hội đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, thẩm định cụm đề tài độc lập cấp nhà nước về Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 với mục tiêu nâng cao hơn nữa việc nhận thứcvà hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên toàn quốc./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website