Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”


Từ ngày 06 - 07/12/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lai Châu, Ban Chỉ đạo Trung ương Các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tổ chức Hội thảo toàn quốc “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Tham dự Hội thảo, có đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Các chương trình mục tiêu quốc gia (chủ trì Hội nghị); đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương; lãnh đạo tỉnh, cùng các ban, ngành của 50 địa phương; các chuyên gia kinh tế, du lịch và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, cùng đại diện cộng đồng, cơ quan thông tấn, báo chí…

Với 25 tham luận và ý kiến của đại diện các bộ, ngành trung ương, địa phương, nhà nghiên cứu thuộc các cơ quan, đơn vị đào tạo, ngân hàng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Hội thảo đã tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản liên quan tới mô hình lồng ghép hoạt động du lịch nông thôn gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương, đồng thời, đưa ra những đánh giá sơ bộ về tiềm năng của loại hình du lịch này và phân tích những bài học kinh nghiệm quý giá từ một số mô hình đã thành công bước đầu ở các địa phương…

Kết luận Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Định Huệ khẳng định: hướng phát triển du lịch nông thôn gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới phù hợp với chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp và mục tiêu xây dựng ngành Du lịch Việt Nam thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, cần phải tiếp tục làm rõ nội hàm cụ thể của khái niệm du lịch nông thôn, vì đây được coi là một trong những giải pháp góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp nông thôn. Phó Thủ tướng lưu ý, các bộ, ngành, địa phương khi phát triển du lịch nông thôn cần xem xét các yếu tố dẫn đến thành công, tôn trọng bản sắc văn hóa, gắn với sự tham gia và lợi ích của cộng đồng; đồng thời, phải xác định đây là một ngành kinh tế nên then chốt vẫn là sự hài hòa giữa phát triển kinh tế du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới…

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ việc phát triển du lịch nông thôn là căn cơ để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới; qua đó, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp để tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động nông thôn; các địa phương cần chủ động đánh giá tiềm năng, lợi thế và khả năng liên kết vùng/miền; huy động sự vào cuộc của các chuyên gia, các đơn vị lữ hành khi phát triển du lịch nông nghiệp; cần tập trung phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng và dịch vụ phụ trợ; tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động, nhất là lao động nông thôn hoạt động trong lĩnh vực này; tăng cường công tác truyền thông quảng bá, xây dựng hình ảnh. Đặc biệt, Phó Thủ tướng đã giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm xây dựng đề án để ban hành bộ tiêu chí liên quan đến việc phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới./.

 

Đạt Thức

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website