Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn


Ngày 25/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4831/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn, bao gồm các hạng mục: tu bổ đền thờ; phục hồi Tiền tế; tôn tạo, xây dựng Nghi môn, giếng đền, nhà phụ trợ, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo Chủ đầu tư lưu ý, nghiên cứu đề xuất giải pháp kỹ thuật bảo quản các hiện vật đá, nhất là hiện vật không gắn với kiến trúc (bia, tượng, khám thờ, bàn thờ).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Dự án trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website