Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc đình Đức Diễn


Ngày 25/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4827/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc đình Đức Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo Tả mạc, Hữu mạc đình Đức Diễn (tu bổ Tả mạc, tôn tạo xây dựng Hữu mạc). Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chỉ đạo Chủ đầu tư lưu ý: Các bộ vì cần giản lược hoa văn; các cột đá không làm phần chân cột và không chạm hoa văn; điều chỉnh vị trí các tường đốc về gần cột trục 2, trục 7 (sát với tai cột); không sử dụng đèn lồng để treo tại Tả mạc, Hữu mạc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website