Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội”


Ngày 19/9/2018, tại Bảo tàng Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Thủ đô Hà Nội”

Chủ trì Hội thảo, có TS. Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, PGS. TS. Trần Đức Cường - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam.

Với 31 tham luận khoa học, Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những hạn chế trong công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn Hà Nội, đồng thời, gợi mở những nhóm giải pháp và giải pháp cụ thể trong công tác bảo tồn di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Hiện nay, thành phố Hà Nội có số lượng các di tích lịch sử, văn hóa danh lam thắng cảnh được xếp hạng quốc gia, cấp tỉnh, đối tượng thuộc danh mục kiểm kê di tích, cũng như số lượng các di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt nhiều nhất trong các tỉnh, thành phố trên cả nước. Vì vậy, để khẳng định di sản văn hóa là một trong những nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, đồng thời khắc phục kịp thời hạn chế trong công tác bảo tồn di tích, kết quả từ Hội thảo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện hiệu quả công việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển./.

Hà Ngân

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website