Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuậtXây dựng công trình Bia ghi dấu di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai


Ngày 20/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3730/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Xây dựng công trình Bia ghi dấu di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gai tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Xây dựng công trình Bia ghi dấu di tích Trận địa pháo 37 ly của Xí nghiệp Tuyển than Hòn Gaitại đồi Đặng Bá Hát, với nội dung, xây mới Bia ghi dấu bằng đá tự nhiên, bệ đặt pháo và sân, đường; đồng thời, lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cần giao Sở Văn hóa và Thể thao và cơ quan chức năng xây dựng nội dung văn bia, lấy ý kiến thống nhất của nhân chứng lịch sử trước khi thực hiện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

Khắc Đoài


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website