Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn di tích Địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, tỉnh Thái Nguyên


Ngày 10/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận ban hành Công văn số 3577/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn di tích Địa điểm thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

 

Theo đó,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchthỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuậttu bổ, tôn tạo Nhà bia và các hạng mục tại di tíchNơithành lập Ban Kiểm tra Trung ương, với nội dung: tu sửaNhà cộng đồng; chỉnh trang cổng, khuôn viên xung quanh Nhà bia, thay thế mới cột cờ, lư hương phía trước Nhà bia; sửa chữa trang thiết bị điện, nội thất trong Nhà cộng đồng; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Điều chỉnh tên Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đúng với tên gọi của di tích đã được xếp hạng.

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần bổ sung bản vẽ hiện trạng các công trình và phương án thoát nước xung quanh Nhà bia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghịỦy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo cơ quan chức năng và chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website