Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án chỉnh trang hạ tầng mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân tại di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn


Ngày 13/8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3062/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án chỉnh trang hạ tầng mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân tại di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án chỉnh trang hạ tầng mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân thuộc di tích chùa Hương Tích và khu vực Hương Sơn để phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí thu phí thắng cảnh chùa Hương và nguồn xã hội hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án án chỉnh trang hạ tầng mở rộng bến đò Hang Vò và cải tạo suối Long Vân theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website