Hội thảo quốc tế “Quản lý Di sản thiên nhiên thế giới khu vực Đông Nam Á: Nâng cao hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới hướng tới phát triển bền vững” tại Thái Lan


Từ ngày 01 - 05/8/2018, tại thành phố Băng Cốc, Thái Lan, Cục Bảo tồn Công viên quốc gia, động vật hoang dã và thực vật - Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý Di sản thiên nhiên thế giới khu vực Đông Nam Á: Nâng cao hiệu quả quản lý Di sản thiên nhiên thế giới hướng tới phát triển bền vững”.

Tham dự Hội thảo, có TS. Scott Perkin - Giám đốc Văn phòng IUCN Châu Á, TS. Anak Pattanavibool - Tiểu ban quốc gia Thái Lan về Di sản Thiên nhiên Thế giới, ông Thanya Netithammakun - Cục trưởng Cục bảo tồn Công viên quốc gia, động vật hoang dã và thực vật, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan. Đoàn Việt Nam có đại diện Cục Di sản văn hóa, Ban Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Ban quản lý Vịnh Hạ Long tham dự, cùng 61 đại biểu, chuyên gia quốc tế đến từ 10 nước: Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung quốc và Australia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận và trao đổi kinh nghiệm,  về quản lý, bảo vệ các Di sản thiên nhiên thế giới, với nội dung sau:

- Giới thiệu về 5 di sản thế giới (gồm 3 di sản văn hóa và 2 di sản thiên nhiên); trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ và quản lý Di sản thiên nhiên thế giới; hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế; những hoạt động khai thác và vận chuyển trái phép gỗ, động vật hoang dã…; cách đối phó với những tác động tiêu cực đến di sản, từ những dự án lớn về phát triển cơ sở hạ tầng như mở rộng đường, xây dựng đập; tăng cường hợp tác quốc tế cũng như tăng cường hiệu quả quản lý… của  đoàn chủ nhà Thái Lan.

- Đa dạng sinh học của các loài động, thực vật; làm thế nào để đối phó với những tác động của du lịch tới Di sản thiên nhiên thế giới; hệ thống các cơ quan quản lý cũng như văn bản pháp lý để bảo vệ và bảo tồn di sản ở Malaysia (qua trường hợp Công viên quốc gia Sabah của Malaysia được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2000).

- Những biện pháp bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới (cụ thể qua trường hợp của Công viên quốc gia Wulingyuan - Trung Quốc). Quản lý, bảo vệ di sản thế giới Shirakami-Sanchi của Nhật Bản, Khu bảo tồn động vật hoang dã Hamiguitan của Philippine, Ăngkor của Campuchia, Di sản văn hóa Luang Prabang, Vat Phou và dự thảo Di sản Khu bảo tồn thiên nhiên Hinnamno của Lào chuẩn bị trình UNESCO.

- Với nội dung: “Bảo vệ và phát huy giá trị các Di sản thế giới ở Việt Nam, qua trường hợp Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long”, đoàn Việt Nam đã trao đổi kinh nghiệm quản lý hoạt động du lịch tại di sản này; đồng thời, chỉ ra sự cần thiết để bảo vệ bền vững các Di sản thiên nhiên thế giới phải có một hệ thống pháp luật đầy đủ từ Trung ương đến địa phương sở hữu di sản, được cụ thể hóa qua việc thực hiện các Quy hoạch tổng thể, Kế hoạch quản lý, Quy chế bảo vệ di sản; cơ quan trực tiếp bảo vệ di sản là các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới phải đủ mạnh nhằm phối hợp với các bên liên quan trong quá trình quản lý, bảo vệ di sản.

Kết thúc Hội thảo, các quốc gia đã thống nhất đưa ra khuyến nghị và kêu gọi sự hợp tác trong việc quản lý và bảo vệ các Di sản thiên nhiên thế giới, chia sẻ các vấn đề khoa học kỹ thuật mới, kế hoạch quản lý, bảo vệ di sản, kinh nghiệm trong việc quản lý hoạt động du lịch tại các khu di sản./.

 

 

Khánh Chi

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website