Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Làng K130


Ngày 25/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3256/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc lập Dự án đầu tư và Quy hoạch Khu di tích Làng K130, thuộc xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc lập Dự án đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích Làng K130 để bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích Làng K130 theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Để giảm bớt thời gian triển khai, nội dung quy hoạch có thể tích hợp vào mục quy hoạch tổng mặt bằng của Dự án như Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định.

- Ưu tiên việc tu bổ các hố bom, đường xế, địa điểm Thương Gia - Cổ Ngựa, cầu Già, bến phà, mố phà…

- Cân nhắc việc xây dựng tượng đài, đối với những địa điểm không còn lưu giữ các dấu tích lịch sử thì chỉ gắn bia biển lưu niệm.

- Di chuyển các hạng mục công trình sân đá bóng, sân bóng chuyền… ra ngoài khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website