Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tô Khê


Ngày 26/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3273/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tô Khê, thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tô Khê để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn vốn ngân sách huyện Gia Lâm và nguồn xã hội hóa; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tô Khê theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website