Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái


Ngày 18/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3161/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận điều chỉnh Dự án tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích Mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong khởi nghĩa Yên Bái,với nội dung: xây dựng mới nhà thường trực (bao gồm chức năng đón tiếp, sắp lễ, ban quản lý di tích) và nội thất nhà tưởng niệm; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Hoành phi, câu đối trong nhà tưởng niệm cần thống nhất sử dụng chữ Quốc ngữ.

- Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 02/7/2018 và ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3111/BVHTTDL-DSVH ngày 27/9/2011, hồ sơ cần loại bỏ nội dung không liên quan (như xây dựng nhà nghi môn, am hóa sớ, tường rào, lan can, nhà vệ sinh).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website