Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá


Ngày 17/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3129/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc lập và thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa Phạm Xá (hạng mục: tôn tạo, xây dựng nhà Mẫu) để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng nhà Mẫu chùa Phạm Xá.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên: chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa chi tiết trên bờ nóc (ở giữa là hổ phù cõng mặt trời, hai bên không làm kìm mái vì đã có trụ đấu) và bổ sung căn cứ pháp lý hiện hành về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, thông báo nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật với nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website