Hội thảo - Tập huấn “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam” khu vực phía Bắc


Từ ngày 13-15/7/2018, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam” khu vực phía Bắc.

Chương trình Hội thảo - Tập huấn có sự tham dự của gần 150 học viên đến từ các bảo tàng, ban/trung tâm quản lý di tích, phòng Quản lý Di sản văn hóa/Nghiệp vụ văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, đến từ 18 tỉnh khu vực phía Bắc (gồm: Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Yên Bái).

Đây là đợt tập huấn thứ ba (hai đợt đã được Cục Di sản văn hóa tổ chức tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên, khu vực phía Nam) thực hiện Dự án Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam (Quyết định số 5475/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), thuộc Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020  (Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ).

Chương trình Tập huấn với sự tham gia của các chuyên gia Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác nghiên cứu văn hóa tộc người; nhận diện, kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể và hồ sơ di tích; sưu tầm, bảo quản, trưng bày và quảng bá di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số… Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số, với một số tham luận: “Một số vấn đề đặt ra trong công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của các dân tộc thiểu số” (Ban quản lý di tích Nghệ An); "Một số kinh nghiệm trong công tác sưu tầm hiện vật của các dân tộc thiểu số" (Bảo tàng Quảng Ninh); "Nâng cao chất lượng công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật của các dân tộc thiểu số” (Bảo tàng tỉnh Sơn La); "Nâng cao chất lượng công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể truyền thống, điển hình của các dân tộc thiểu số đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia" (Bảo tàng Tuyên Quang)...

Trong khuôn khổ Hội thảo - Tập huấn, Ban Tổ chức đã dành thời gian cho học viên đi nghiên cứu, khảo sát thực tế về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại một số di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như chùa Tam Thanh và đền Mẫu Đồng Đăng./. 

 

Tiến Dũng

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website