Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo, sửa chữa các điểm di tích phục vụ Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ


Ngày 25/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2756/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo, sửa chữa các điểm di tích phục vụ Lễ kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nêu trên, với các nội dung: cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc di tích Đồi A1 (cải tạo nhà bảo vệ phía Đông, nhà trưng bày, xây mới nhà vệ sinh, tôn tạo đường lên đỉnh đồi, hệ thống điện chiếu sáng, loa phóng thanh, hàng rào, lan can, lối lên biểu tượng A1, thay 01 cánh cửa hầm, sân bê tông khu mộ 4 chiến sĩ Trung đoàn 174); cầu Mường Thanh (trát lại bệ bia đầu cầu, làm sân bê tông chân bia, sơn lại hệ khung dầm cầu, thay thế một số cấu kiện mục hỏng); hầm Pirốt (tu sửa bia và tường rào); đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần nghiên cứu, lựa chọn kích thước, hình thức và màu sắc của 4 cột đèn chiếu sáng khu vực đỉnh đồi phía trước hầm Đại Liên phù hợp với không gian cảnh quan di tích (do hồ sơ không cung cấp bản vẽ chi tiết 4 cột đèn này).

- Hồ sơ cần bổ sung bộ ảnh màu, chụp hiện trạng các hạng mục thuộc nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nêu trên.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo các cơ quan liên quan công khai nội dung Báo cáo trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài


Sự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website