Hội thảo – Tập huấn “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam” khu vực phía Nam


Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6 năm 2018, tại thành phố Cần Thơ, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo - Tập huấn “Nâng cao về kỹ năng cho nguồn nhân lực trực tiếp thực hiện kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 5475/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo - Tập huấn với sự tham dự của 200 học viên, là công chức/viên chức tại các bảo tàng, ban quản lý di tích, phòng Quản lý di sản văn hóa/phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, đến từ 18 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam

Chương trình Tập huấn với sự tham gia của các giảng viên của Cục Di sản văn hóa và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đã cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng trong công tác nghiên cứu văn hóa tộc người; nhận diện, kiểm kê, xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ xếp hạng di tích; sưu tầm, trưng bày và quảng bá di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số… Tại Hội thảo, những kinh nghiệm, thực tiễn công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được chia sẻ, thông qua các tham luận như: “Một số kinh nghiệm trong công tác sưu tầm di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số” của Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng, Những yếu tố ảnh hưởng đến việc đa dạng hóa các hoạt động giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống, điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” của Bảo tàng tỉnh Kiên Giang,  “Tăng cường công tác kiểm kê xếp hạng di tích của các dân tộc thiểu số” của Ban quản lý di tích Tiền Giang… Ngoài ra, Hội thảo còn được nghe ý kiến của một số học viên đến từ các bảo tàng, ban quản lý di tích, phòng Văn hóa và Thông tin thuộc các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Cà Mau, Cần Thơ…

Trong khuôn khổ Hội thảo - Tập huấn, Ban Tổ chức cũng dành thời gian cho học viên đi khảo sát tại một số di tích của thành phố Cần Thơ là chùa Pô Thi Som Rôn và đình Bình Thủy để trải nghiệm thực tiễn công tác bảo tồn di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch./. 

 

Thúy Hà

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website