Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án cải tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh


Ngày 11/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2518/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thẩm định Dự án cải tạo, nâng cấp Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trường Chinh, với nội dung: nâng nền toàn bộ khu di tích lên 30cm, tu bổ nhà ông Đặng Xuân Viện, nhà ông Đặng Xuân Tiết, nhà ngang, nhà bếp, cổng chính; tôn tạo nhà vệ sinh, sân, tường rào, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe và đường Dong 7; xây mới nhà khách; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Nghiên cứu khả năng điều chỉnh công năng nhà ông Đặng Xuân Tiết (hiện nay đang là nhà khách + trưng bày) sau khi công trình được tu bổ và nhà khách được xây dựng mới (cân nhắc phương án phục hồi nội thất nhà ông Đặng Xuân Tiết và đưa nội dung trưng bày về nhà khách).

- Đề nghị không xây nhà hóa vàng trong khuôn viên di tích.

- Bổ sung hồ sơ nội dung đánh giá hiện trạng cấu kiện nhà ông Đặng Xuân Viện và nhà ông Đặng Xuân Tiết để đề xuất giải pháp tu bổ phù hợp. Làm rõ kỹ thuật xử lý hun khói cho các cấu kiện nhà bếp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ và xin ý kiến của nhân dân địa phương, dòng họ để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website