Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường


Ngày 11/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2517/BVHTTDL- DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận hồ sơ Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường (trên cơ sở điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường được phê duyệt tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 01/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa), với nội dung điều chỉnh giảm quy mô Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường còn 27,85ha (giảm 13,65ha  so với diện tích 41,5ha của Quy hoạch được phê duyệt năm 2010), cụ thể như sau:

- Giữ nguyên vị trí, diện tích và phạm vi quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ di tích theo quy hoạch đã được phê duyệt năm 2010, gồm: Khu miếu Triệu Tường, đình Gia Miêu, khu đền Ông, nhà họ Nguyễn Hữu.

- Đưa ra khỏi Quy hoạch các khu: Khu tái lập làng Gia Miêu và khu xây dựng cơ sở hạ tầng phát huy giá trị di tích, chỉ giữ lại diện tích quy hoạch di tích nhà thờ Nguyễn Hữu thuộc khu tái lập làng Gia Miêu theo Quy hoạch đã được phê duyệt.

- Chuyển khu dịch vụ - văn hóa lưu niệm, sân lễ hội và bãi đỗ xe từ phía Nam đường 217B sang khu vực phía Bắc đường 217B (phía Đông khu Miếu Triệu Tường).

- Mở rộng quy hoạch, khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích lăng Triệu Tường (lăng Trường Nguyên).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chỉnh sửa tên Hồ sơ thành: “Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Lăng miếu Triệu Tường, xã Hà Long, huyện Hà Trung”; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và các khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp để thống nhất phương án quy hoạch trước khi phê duyệt, triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website