Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang


Ngày 11/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2532/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Dự án gồm Khu tâm linh chùa Lũng Cú nằm ở phía Đông Bắc và Khu đại tượng Phật nằm ở phía Tây Nam di tích quốc gia Cột Cờ Lũng Cú, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư cho kinh tế, du lịch, văn hóa của tỉnh Hà Giang nói chung và di tích Cột Cờ Lũng Cú nói riêng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang lưu ý một số vấn đề sau:

- Bổ sung các giải pháp chỉnh trang cảnh quan di tích Cột Cờ Lũng Cú và cảnh quan tự nhiên vốn có bao quanh 2 hồ nước tại di tích. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức cắm mốc giới các khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Cột Cờ Lũng Cú theo quy định để đảm bảo giữ được không gian cảnh quan và các yếu tố cấu thành giá trị của di tích Cột Cờ Lũng Cú. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và đặc điểm văn hóa dân tộc đặc sắc của các bản làng dân tộc thiểu số trong khu vực.

- Thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, trong đó, cần đề xuất được những giải pháp bảo vệ môi trường nhằm tránh gây ảnh hưởng tới di tích Cột Cờ Lũng Cú và hoạt động phát triển du lịch tại Công viên địa chất toàn cầu và Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn.

- Dự án cần bám sát Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 2057/QĐ-TTg ngày 21/12/2017 của đã được Thủ tướng Chính phủ) và Quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2030 (Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ) để tính toán giảm quy mô xây dựng các công trình, đảm bảo bảo vệ hệ sinh thái trên núi đá vôi và cảnh quan môi trường tự nhiên.

- Xin ý kiến của một số Bộ, ngành liên quan: Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam… và của nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai Dự án.

- Rà soát, chỉnh sửa chính xác tên, ngày tháng ban hành, trích yếu nội dung của văn bản trong Thuyết minh Dự án.

- Mục “III. Phạm vi chiếm đất” (trang 15 của Thuyết minh Dự án): Đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung đánh giá về hiện trạng khu vực dự kiến triển khai Dự án; trong đó, làm rõ một số nội dung như: Hiện trạng cơ cấu sử dụng đất; hiện trạng cơ sở hạ tầng; hiện trạng dân cư…

- Mục “IV. Tiến độ thực hiện” (trang 67 của Thuyết minh Dự án): Dự thảo xác định tiến độ bàn giao công trình đưa vào sử dụng trong năm 2019. Tuy nhiên, đây là Dự án lớn, gồm nhiều hạng mục xây dựng, vì vậy, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tiến độ thực hiện để đảm bảo tính khả thi./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website