Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO


Ngày 11/6/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2527/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị xây dựng hồ sơ nêu trên và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập Kế hoạch xây dựng Hồ sơ gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, trong quá trình lập Kế hoạch và xây dựng Hồ sơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Phân viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị phối hợp xây dựng Hồ sơ) cần khảo sát, nghiên cứu và mời các địa phương có di sản gốm truyền thống của người Chăm cùng tham gia.

Nghệ nhân nghề gốm truyền thống của người Chăm. Ảnh: Hồ sơ Tư liệu Cục Di sản văn hóa

Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm là một trong 10 di sản đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép lập hồ sơ trình UNESCO (công văn số 8868/VPCP-KGVX ngày 05/11/2012). Việc đệ trình hồ sơ Nghệ thuật làm gốm truyền thống của người Chăm vào Danh sách khẩn cấp (được UNESCO ưu tiên xét hàng năm) không ảnh hưởng tới kế hoạch đệ trình hồ sơ của Việt Nam đến năm 2021./.

 

Dương Anh

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website