Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo các di tích tỉnh Quảng Bình


Ngày 28/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2227/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo 04 di tích trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm: Điện Thành hoàng Vĩnh Lộc (xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn), Khu Giao tế Quảng Bình (xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới), Chiến khu Trung Thuần (xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch), Lăng mộ và Miếu thờ Hoàng Hối Khanh (xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy).

 

Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo dãy nhà khách nước ngoài thuộc di tích lịch sử Khu Giao tế Quảng Bình; tu bổ, tôn tạo khuôn viên miếu thờ thuộc di tích lịch sử Miếu thờ và mộ Hoàng Hối Khanh; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần tận dụng tối đa ngói lợp và gạch lát nền còn khả năng sử dụng, ngói và gạch lát nền phục hồi theo mẫu ngói lợp và gạch lát nền hiện có tại di tích.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án lưu giữ lâu dài cửa đi, cửa sổ của di tích không còn khả năng sử dụng.

Đối với hồ sơ tu sửa di tích Chiến khu Trung Thuần và Điện Thành Hoàng: đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình điều chỉnh thành hồ sơ tu sửa cấp thiết di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website