Công tác bảo tồn và phát triển nghề truyền thống ở tỉnh Đồng Tháp


Tỉnh Đồng Tháp hiện có 43 làng nghề tiểu thủ công đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định công nhận, trong đó có 25 làng nghề và 18 làng nghề truyền thống, với 11.647 lao động tham gia sản xuất, như: đan lát, chế biến lương thực, thực phẩm, trồng hoa kiểng, hàng thủ công mỹ nghệ…

 Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát triển làng nghề, n ghề truyền thống, với một số kết quả, như sau:

- Năm 2017, công tác truyền nghề, dạy nghề được nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyển sinh đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho tổng số 14.723 người tại các làng nghề, làng nghề truyền thống và các khóm ấp có làng nghề.

- Tư vấn, truyền nghề cho 12.351 hội viên phụ nữ với các nghề dệt chiếu, đan ghế nhưa, đan bội tre, đan giỏ nhựa, đan lục bình, dệt thảm lau chân, trồng hoa kiểng… giúp 10.533 người có việc làm ổn định.

- Công tác chuyển giao và ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển làng nghề được quan tâm; triển khai nhiều đề tài, dự án phục vụ công tác bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, như làng nghề làm bột, làng hoa Sa Đéc, nghề làm khô (kho cá lóc, cá sặc rằn)…

- Mở các lớp tập huấn kiến thức, hỗ trợ vay vốn để duy trì nghề truyền thống như hỗ trợ mua máy chẻ tre, trúc, xây dựng mô hình trình diễn giống mới tại làng hoa Sa Đéc, đầu tư xây dựng nhà màng, nhà lưới để sản xuất hoa kiểng… nhằm giảm bớt công lao động, giảm chi phí, nâng cao sản lương, chất lượng sản phẩm.

- Hỗ trợ xây dựng, phát triển sản phẩm tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu thị trường về chất lượng và hình thức; khuyến khích công tác khởi nghiệp từ các nghề truyền thống; hỗ trợ phát triển hạ tầng và bảo vệ môi trường sản xuất làng nghề…

- Tăng cường công tác bảo tồn các giá trị văn hóa làng nghề truyền thống, sản xuất ra nhiều sản phẩm thủ công đặc trưng nhằm thu hút du khách…

Nhờ triển khai tốt chính sách khuyến khích trong công tác dạy nghề tiểu thủ công nghiệp tại các làng nghề, làng nghề truyền thống và khóm, ấp có nghề, tỉnh Đồng Tháp đã từng bước bảo tồn được làng nghề truyền thống, mang lại hiệu quả kinh tế, tạo việc làm phù hợp, cải thiện đời sống nhân dân, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

 

Nguyễn Toàn

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website