Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nam Đồng


Ngày 15/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2046/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Nam Đồng, gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình, tôn tạo Nghi môn, nhà khách, nhà soạn lễ, nhà bếp, thủ từ, nhà bia, am hóa vàng, nhà vệ sinh và cải tạo sân vườn, hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Bổ sung các bản vẽ nối vá, thay cốt ốp mang nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc của Đại đình.

- Cần tu bổ, tôn tạo Nghi môn tại vị trí hiện trạng.

- Chú thích các hạng mục trên bản vẽ tổng thể nền và tường rào cần điều chỉnh lại cho đúng (hạng mục số 2, 3, 4 và số 10).

- Bổ sung giải pháp bảo quản các bia đá, sấu đá hiện có và bản vẽ nhà bao che Đại đình trong quá trình thi công tu bổ.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng công khai nội dung Dự án với nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website