Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Than


Ngày 15/5/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 2047/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Ngọc Than, gồm các hạng mục: tu bổ Tam bảo, xây mới Tam quan, nhà khách và cải tạo hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Đối với Tam bảo: bổ sung các bản vẽ nối vá, thay cốt ốp mang nhằm giữ tối đa các cấu kiện gốc.

- Hạng mục nhà khách thay chi tiết cửa sổ chữ Thọ thành vòng tròn sắc không.

- Đối với việc xây mới Tam quan: cần điều chỉnh thiết kế cho phù hợp với kiến trúc Tam quan (mặt bằng, kiến trúc mặt đứng và chi tiết trang trí), không làm theo dạng Nghi môn như hồ sơ đề xuất.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng công khai nội dung Dự án với nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website