Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình”


Sáng ngày 20/4/2018, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An gắn với phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình”.

Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế…

Với 23 tham luận, cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học, đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia quốc tế, Hội thảo tập trung vào những vấn đề, như: Bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản gắn với phát triển du lịch bền vững; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức chính quyền địa phương, vai trò của cộng đồng dân cư địa phương nơi có di sản; những kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới tại một số địa phương (Huế, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hội An); phát triển du lịch và vấn đề bảo vệ môi trường cảnh quan, đa dạng sinh học; định hướng, chiến lược phát triển du lịch của quần thể danh thắng Tràng An…

Quần thể Danh thắng Tràng An. Ảnh: Khắc Đoài

Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014, là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam, đáp ứng cả hai tiêu chí văn hóa và thiên nhiên. Khu vực này có cảnh quan thiên nhiên độc đáo, tuyệt mỹ, chứa đựng những giá trị văn hóa lịch sử, thẩm mĩ, địa chất, địa mạo… Những thông tin Hội thảo sẽ giúp các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đưa ra định hướng, giải pháp, kế hoạch hành động trong công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị, gắn với phát triển du lịch bền vững của quần thể danh thắng Tràng An trong thời gian tới./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website