Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Tiến


Ngày 16/3/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 979/BVHTTDL-DSVH gửi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Tiến, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Phương Tiến, hạng mục: tu bổ Đại đình, lát sân và hạ tầng kỹ thuật (lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, chống mối, chiếu sáng Đại đình); đồng thời lưu ý một số vấn đề sau:

- Bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang… các cấu kiện gỗ nhằm giữ tối đa các cấu kiện cũ, đặc biệt là các mảng chạm khắc và các dấu tích chỉ định niên đại.

- Không thay mới toàn bộ cột, con chồng, câu đầu, xà dọc; cần sử dụng phương án nối, vá nhằm giữ lại các cấu kiện còn khả năng sử dụng.

- Hồ sơ cần bổ sung bản vẽ chi tiết lát sân, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy và chiếu sáng theo nội dung thuyết minh Dự án.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và công khai nội dung Dự án với nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website