Hội thảo “Phương án quản lý các điểm di tích khu danh lam thắng cảnh Quần thể hang động chùa Tiên xã Phú Lão”


Ngày 12/01/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội thảo “Phương án quản lý các điểm di tích khu danh lam thắng cảnh Quần thể hang động chùa Tiên xã Phú Lão”.

Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, Cục Di sản văn hóa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích tỉnh Hòa Bình, huyện Lạc Thủy và một số cơ quan có liên quan tại địa phương.

Quần thể hang động khu vực chùa Tiên (xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy) được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia tại Quyết định số 3527/QĐ-BVHTTDL ngày 01/11/2011, bao gồm 15 điểm di tích: chùa Tiên, đền Trình, đền Mẫu, đình Trung, các động: Sơn Châu, Linh Sơn, Tam Tòa, Suối Bạc, Thượng Ngàn, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, Thủy Tiên, Mẫu Long, Thủy Long Cung và động Cung Tiên

Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày về những thuận lợi, vướng mắc trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích Quần thể hang động chùa Tiên; đồng thời, đề nghị đến các cấp có thẩm quyền một số vấn đề, như: lập quy hoạch tổng thể cho quần thể hang động chùa Tiên; xây dựng quy chế quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vấn đề quản lý tiền công đức, giọt dầu…

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ghi nhận những kết quả trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Quần thể hang động chùa Tiên của chính quyền và nhân dân xã Phú Lão; đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng cần triển khai một số nhiệm vụ: thực hiện nghiêm pháp luật về di sản văn hóa; tổ chức kiểm kê các di tích trên địa bàn; xây dựng quy hoạch di tích; nghiên cứu, từng bước giải quyết hợp lý quyền lợi của nhân dân; tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân cùng chính quyền địa phương quản lý và bảo vệ quần thể di tích này./.

Khánh Chi

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website