Tổng kết công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2016


Ngày 21/12/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị “Tổng kết công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011- 2016 và công bố Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.

 

Trong 06 năm qua, công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể  được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt, đạt một số kết quả: trực tiếp điền dã tại 180 xã, phường; trên 200 người được tập huấn bài bản; thu về 5.404 phiếu kiểm kê/7 loại hình di sản; xây dựng 07 báo cáo chuyên đề, 06 báo cáo tổng hợp; ban hành Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên với 550 di sản.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thái Nguyên có 12 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 09 Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xuất bản sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên”, Tập 1,  phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể./.

Lê Thị Kim Thành

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website