Bế mạc Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể


Ngày 09/12/2017, tại buổi bế mạc Kỳ họp thứ 12 tại Jeju, Hàn Quốc, Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quyết định kỳ họp thường niên tới sẽ diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 01/12/2018 tại thành phố Port-Louis, Cộng hòa Mauritius.

 

Tại Kỳ họp này, Ủy ban quyết định biện pháp bảo vệ các truyền thống và biểu đạt truyền khẩu; nghệ thuật trình diễn; tập quán xã hội; nghi lễ; lễ hội; tri thức và tập quán liên quan đến tự nhiên, vũ trụ hoặc tri thức và kỹ năng sản xuất hàng thủ công truyền thống…

Ủy ban cũng thông qua hỗ trợ tài chính (để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể) cho Uganda và Zambia; chọn 2 dự án của Bulgaria và Uzbekistan và Danh mục các thực hành bảo vệ tốt, cho phép các cộng đồng chia sẻ hoạt động bảo vệ với các cộng đồng khác; ghi danh 6 di sản vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, 33 di sản vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lần đầu tiên, Ủy ban quyết định chuyển 01 di sản từ Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp sang Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ của Việt Nam.

Với 52 di sản của 28 quốc gia, Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp giúp các quốc gia thành viên huy động được sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế để đảm bảo sự trao truyền và tham gia của các cộng đồng có liên quan.Với 399 di sản của 112 quốc gia, Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho thấy sự đa dạng của di sản và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của di sản./. 

Dương Anh

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website